Igazgatónk

Igazgatónk

Igazgatónk

Igazgató: Dr. Lehmann Miklós
egyetemi docens

Elérhetőség: igazgato@illyes.elte.hu

Filozófiai és kognitív pszichológiai tanulmányokat folytattam, jelenleg ezekhez pedagógiai érdeklődés is csatlakozik. Az elmúlt két évtizedben kiemeleten foglalkoztam a digitális környezet okozta változásokkal, azokkal a hatásokkal, amelyek a hálózatokon keresztül aktívan alakítják jelenleg is a kognitív fejlődést, a társas viselkedést és a kultúra meghatározó összetevőit. Ezeken belül kutatásaimban különösen érdekelnek a közösségi oldalak egyes aspektusai és a vizualitás szerepe az információ online szervezésében. Az Illyés Sándor Szakkollégium mellett tanszékvezetői feladatokat látok el az ELTE TÓK Társadalomtudományi Tanszékén.

Mivel legelső szakmám a fényképészet volt, szabadidőmben továbbra is szívesen készítek képeket, és érdekel a képek digitális feldolgozása, grafikai alkalmazása.

A tisztségről:

Az Igazgató a Szakkollégium felelős vezetője, aki működésünk szakmai felügyeletét is gyakorolja. A Szakkollégiumon belül az Igazgató részt vesz a Választmány munkájában, valamint a szakkollégisták szakmai és közéleti munkáját segíti. Az ő feladata a külső kapcsolattartás is: képviseli a Szakkolit az egyetemi karok előtt, valamint ő egyeztet a Szakkolival kapcsolatba lépő külső szervezetekkel is.

Az Igazgatót pályázat alapján választja a Közgyűlés a jelentkező egyetemi oktatók közül, 3-5 évre.