Választmány

Választmány

Választmányi elnök: Csordás Eszter 

Elérhetőség: elnok@illyes.elte.hu

A Választmány a szakkollégiumi élet operatív, önkormányzati szerve és a szakkollégisták érdekvédelmi testülete.

A Szakkollégiumi Választmány tagjai:

  • Szakkollégium igazgatója
  • Választmány elnöke
  • Külügy koordinátor
  • Közösségi koordinátor
  • Működtetés koordinátor
  • Órarend koordinátor
  • Szakmaiság koordinátor
  • Ellenőrző biztos
  • Közgyűlés elnöke 

Szakkollégium Választmányának ülései:

A Választmány szorgalmi időszakban kéthetente tart ülést, mely ülések nyilvánosak a teljes tagság számára is. Minden ülésen több aktuális, a Szakkollégiumot érintő kérdés kerül megvitatásra.