Műhelyek

Műhelyek

Műhelyek

Mi is az a Műhelyesedés?

Még 2017 szeptemberében egy új, a tagok szakmai együttműködését elősegítő és a tantervünkbe illeszkedő rendszer vette kezdetét, ami a Műhelyesedés nevet kapta. Ennek lényege, hogy a Szakkollégium hallgatói olyan közösen szervezett, szakmai tevékenységet végző csoportokat hozzanak létre, amelyeknek célja közös empirikus vagy gyakorlati munka mellett az egyéni szakmai fejlődés elősegítése is.

A Műhelyesedés legfontosabb összetevője a közös munka, tagjaink hosszú távú (akár több félévre szóló) szakmai együttműködésben vehetnek részt. A közös érdeklődések alapján egy általuk meghatározott téma mentén gondolkodhatnak, tevékenykedhetnek a gyakorlatban vagy kutathatnak. Hallgatóink egy külön szakmai esemény keretei között ismerkedhetnek meg a már futó műhelyekkel, illetve minden félév elején alakulhatnak új munkacsoportok, amennyiben erre igény van a tagságban. A félév végén pedig minden csoport beszámol a tevékenységéről, eredményeiről, amelyet a műhelyvezetők, illetve a mentoraink is értékelnek, reflektálnak rájuk.

A Műhelyszabályzatot az alábbi linken érhetitek el:

Link

A jelenlegi félévben induló Műhelyeink:

Az Iskolák Világa Műhelybe elsősorban olyan szakkollégisták szoktak jelentkezni, akik a közoktatás irányába szeretnének orientálódni leendő karrierjük során. A műhely célja, hogy a hallgatók számos új perspektívát ismerjenek meg, melyből a tanítást-tanulást mint elméleti vagy gyakorlati tevékenységet szemlélhetik, emellett megismerkedjenek sok olyan "jó példával", melyeket akár a gyakorlatban is tudnak hasznosítani. Ennek megfelelően, a féléves tematika is változatosan alakul: az egészen praktikus dolgoktól - mint például az integrált oktatás - az elméleti kérdésekig (példának okáért: milyen legyen a jövő iskolája?), a részt vevő hallgatók igényeinek megfelelően bármi terítékre kerülhet.

A Kutató Műhely a legfiatalabb műhelyünk, a 2022/23 tanév tavaszi félévében indult először Czirfusz Dóra vezetésével. A műhely célja, hogy a jelenleg kutatással foglalkozó vagy kutatni vágyó tagokat módszertani és praktikus gyakorlati tudással lássa el. A műhely szupervíziós, kutatáskísérő jellegű, ami azt jelenti, hogy a tagok itt a saját, műhelyen kívül folytatott kutatásaikat vitathatják meg, ehhez kaphatnak segítséget az oktatótól vagy egymástól, a kutatásuk legkülönbözőbb fázisaiban. A Kutató Műhely további jellemzője, hogy viszonylag kis létszámú, ezért intenzív egyéni figyelmet és a tagok közötti magas fokú összehangolódást tesz lehetővé.

A Pszichológia Műhely alapvető célja, hogy a pszichológus hallgató, illetve pszichológia iránt érdeklődő szakkollégistáknak betekintést adjon a pszichológia világába. Témákat illetően minden félévben máson van a fókusz, amibe az érdeklődő tagság beleszólhat: ajánlhatunk oktatót és tematikát egyaránt. Legyen szó egy terület részletesebb, átfogóbb megismeréséről (pl. szexuálpszichológia) vagy gyakorlatorientáltabb, egyetemi képzésünk során kevésbé hangsúlyos témáról, például, hogy mitől jó egy pszichológus, hogyan tudnék magánpraxist kialakítani és fenntartani, vagy hasonlók. A kis létszámunk lehetővé teszi, hogy mindenki aktívan részt vehessen, hozzászólhasson az órához.

A Társadalmi Felelősségvállalás Műhely alapvető céljának tekinti az olyan gyakorlati tevékenységek megvalósítását, amelyek döntően valamilyen szempontból perifériára szorult társadalmi rétegen/csoporton igyekszik segíteni. A hallgatóknak lehetőségük van különböző civil szervezetek munkájába bekapcsolódni, önkéntes akciókban részt venni. A társadalmi felelősségvállalás fogalmának bemutatása a társadalmi egyenlőtlenségek rendszerszintű okainak és az egyenlőtlenségek elleni cselekvési formák megismertetésén keresztül, és annak elősegítése, hogy a társadalmi felelősségvállalás szemléletét a diákok saját életükben, elsősorban munkájuk során, alkalmazni tudják.